Zwroty i reklamacje

 

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie 3.1.7.

Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawarte w formularzu zwrotu. Formularz zwrotu gotowy do pobrania i druku jest dostępny na bazavintage.pl w zakładce zwroty i reklamacje.

Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu z dołączonym paragonem fiskalnym wraz z wydrukowanym i uzupełnionym formularzem zwrotu.

Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Baza Vintage podany na formularzu zwrotu najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wartości zwracanego Produktu. Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Baza Vintage nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz Produktu.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zwrotu należy dokonać na adres: Polna 30A, Warszawa, 00-632 – jeśli istnieje możliwość warto dopisać, że to sklep stacjonarny Baza Vintage Shop. PAMIĘTAJ! W przesyłce musi znajdować się formularz odstąpienia od umowy oraz paragon fiskalny.

Formularz odstąpienia od umowy: *PLIK*

 

Reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane przez Baza Vintage.

Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie Baza Vintage, odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez Baza Vintage wraz z formularzem reklamacji.

W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot wartości reklamowanego Produktu. Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Baza Vintage.

Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 5 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin firmy kurierskiej InPost.

Jeżeli InPost uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Baza Vintage.